Info

Het Swifter schaap is een ras ontstaan uit een kruising van de Vlaming en de Texelaar met volgende eigenschappen:

  • Hoge vruchtbaarheid
  • Lang bronstseizoen
  • Hoge melkgift
  • Goede slachtkwaliteit
  • Goede moedereigenschappen

De Swifter heeft een langere gemiddelde levensduur dan andere bij ons gekende schaperassen. Ons fokdoel is een economisch schaap met een goede melkgift, ruim gebouwd met voldoende lengte, bespiering en beenwerk. Met het oog op een optimale productie worden de dieren gescand op spierdikte en vetbedekking, alsook gewogen voor de bepaling van de groeisnelheid.

We streven er naar om de ooien ruim en lang te houden met een goede ontwikkeling.

De ramlammeren wegen gemiddeld 10 tot 15 kg boven het streefgewicht van de ramkeuring. De lammeren moeten voldoende ontwikkeling hebben omdat ze het eerste jaar al worden ingezet. Het karakter van de dieren speelt ook een belangrijke rol, wat namelijk ook erfelijk bepalend is (handelbaarheid).